متعلقات قالب بندی بتن
10 محصول

متعلقات قالب بندی بتن

متعلقات پلاستیکی قالب بندی بتن و آب بندی سازه مانند میان بلت آب بند، درپوش قالب ، پروانه ای، استاپر، استاپین، مخروطی آب بند، قوطی کلید و پریز و ... در این دسته بندی وجود دارد.

تعداد نمایش

محصولات متعلقات قالب بندی بتن